2007 Kia Sportage
154,837 Miles
$2,999

Lawton, OK
Track Price Check Availability

2007 Kia Sportage
200,880 Miles
$2,495

Pine Island, MN
Track Price Check Availability

2008 Kia Sportage
212,612 Miles
$2,400

Waukesha, WI
Track Price Check Availability

2006 Kia Sportage
199,827 Miles
$3,000

Louisville, KY
Track Price Check Availability

2007 Kia Sportage
144,631 Miles
$2,995

North Ridgeville, OH
Track Price Check Availability

2006 Kia Sportage
$2,988

Jacksonville, FL
Track Price Check Availability

2006 Kia Sportage
199,644 Miles
$2,495

North Ridgeville, OH
Track Price Check Availability

2000 Kia Sportage
219,432 Miles
$1,000

Southfield, MI
Track Price Check Availability

2002 Kia Sportage
181,653 Miles
$2,999

Seneca, SC
Track Price Check Availability

2006 Kia Sportage
149,669 Miles
$2,990

North Palm Beach, FL
Track Price Check Availability

1997 Kia Sportage
289,470 Miles
$1,977

Tacoma , WA
Track Price Check Availability

2008 Kia Sportage
156,779 Miles
$2,995

Kokomo, IN
Track Price Check Availability

1997 Kia Sportage
$2,100

Lexington, SC
Track Price Check Availability

2007 Kia Sportage
132,216 Miles
$2,900

Harwood, MD
Track Price Check Availability

2005 Kia Sportage
226,277 Miles
$2,995

Portland, OR
Track Price Check Availability

1995 Kia Sportage
127,902 Miles
$1,795

Corsicana, TX
Track Price Check Availability

2002 Kia Sportage
96,900 Miles
$2,950

Reno, NV
Track Price Check Availability

2008 Kia Sportage
163,901 Miles
$3,000

Tulsa, OK
Track Price Check Availability

2002 Kia Sportage
177,600 Miles
$1,100

Rainier, WA
Track Price Check Availability

Kia Sportage Pricing Analysis

Active Listings
Mileage