2007 Kia Sportage
154,837 Miles
$2,999

Lawton, OK
Track Price Check Availability

2007 Kia Sportage
200,880 Miles
$2,495

Pine Island, MN
Track Price Check Availability

2006 Kia Sportage
138,397 Miles
$3,949

Owensboro, KY
Track Price Check Availability

2008 Kia Sportage
212,612 Miles
$2,400

Waukesha, WI
Track Price Check Availability

2006 Kia Sportage
199,827 Miles
$3,000

Louisville, KY
Track Price Check Availability

2007 Kia Sportage
144,631 Miles
$2,995

North Ridgeville, OH
Track Price Check Availability

2005 Kia Sportage
157,186 Miles
$3,992

Austin, TX
Track Price Check Availability

2006 Kia Sportage
103,794 Miles
$3,950

Miami, FL
Track Price Check Availability

2006 Kia Sportage
248,842 Miles
$3,495

San Antonio, TX
Track Price Check Availability

2005 Kia Sportage
112,397 Miles
$3,988

Jacksonville, FL
Track Price Check Availability

2006 Kia Sportage
$2,988

Jacksonville, FL
Track Price Check Availability

2009 Kia Sportage
181,736 Miles
$3,991

San Antonio, TX
Track Price Check Availability

2008 Kia Sportage
176,084 Miles
$3,195

Punta Gorda, FL
Track Price Check Availability

2006 Kia Sportage
197,974 Miles
$3,980

Lexington, KY
Track Price Check Availability

2005 Kia Sportage
175,938 Miles
$3,900

Butler, NJ
Track Price Check Availability

2000 Kia Sportage
147,808 Miles
$3,500

Lakewood, CO
Track Price Check Availability

2005 Kia Sportage
135,857 Miles
$3,995

Cleveland, OH
Track Price Check Availability

2008 Kia Sportage
166,623 Miles
$3,695

North Ridgeville, OH
Track Price Check Availability

2006 Kia Sportage
199,644 Miles
$2,495

North Ridgeville, OH
Track Price Check Availability

2000 Kia Sportage
219,432 Miles
$1,000

Southfield, MI
Track Price Check Availability

Kia Sportage Pricing Analysis

Active Listings
Mileage